Sostenibilitat

Un dels principals pilars de Cerima Cherries és fomentar el desenvolupament de bones pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient, així com la producció integrada de cultius. Abordem la sostenibilitat d’es d’un ús responsable dels recursos, el compliment de les normatives i certificacions, conjuntament amb l’establiment de relacions de cooperació amb la comunitat, treballadors, productors, proveïdors, autoritats i clients.

Participem durant tot l’any en les iniciatives organitzades pels Fòrums de Comerç Ètic (FCE), formant part d’un espai de confiança on els productors i envasadors del sector agroalimentari coneixen als seus consumidors, comparteixen experiències i debaten sobre els reptes relacionats amb les condicions de treball, intercanviant bones pràctiques que milloren les condicions laborals dels treballadors.

Per un altre costat, donada la importància que atorguem tant a la qualitat, com a les relacions amb els nostres clients, complim any rere any amb les principals certificacions de qualitat que ens recolzen.

Sostenibilitat

Un dels principals pilars de Cerima Cherries és fomentar el desenvolupament de bones pràctiques agrícoles respectuoses amb el medi ambient, així com la producció integrada de cultius. Abordem la sostenibilitat d’es d’un ús responsable dels recursos, el compliment de les normatives i certificacions, conjuntament amb l’establiment de relacions de cooperació amb la comunitat, treballadors, productors, proveïdors, autoritats i clients.

Participem durant tot l’any en les iniciatives organitzades pels Fòrums de Comerç Ètic (FCE), formant part d’un espai de confiança on els productors i envasadors del sector agroalimentari coneixen als seus consumidors, comparteixen experiències i debaten sobre els reptes relacionats amb les condicions de treball, intercanviant bones pràctiques que milloren les condicions laborals dels treballadors.

Per un altre costat, donada la importància que atorguem tant a la qualitat, com a les relacions amb els nostres clients, complim any rere any amb les principals certificacions de qualitat que ens recolzen.

Certificacions

Cerma Cherries compleix amb els requeriments de certificació de:

Petjada de carboni i reciclatge

Basats amb el nostre compromís amb la sostenibilitat, hem desenvolupat iniciatives que ens encaminen per aquesta senda. És així com des de l’any 2020 estem treballant en indicadors que ens permeten començar a mesura la nostra petjada de carboni.

Donat el nostre compromís amb el consum responsable, comptem amb pràctiques de reciclatge amb Ecoembes per a donar una segona vida a alguns materials i envasos d’ús freqüent a la nostra producció

Per la seva part, al camp comptem amb bones pràctiques específiques per aquest sector. Entre les mesures agro-ambientals es troben: l’ús eficient de l’aigua, amb reg per degoteig i el control de la humitat del sòl amb sondes, nutrició eficient utilitzant la fertirrigació (fertilitzant mitjançant el reg), sembrats per la millora de la infiltració de l’aigua i reducció de l'erosió del sòl, incorporant al mateix sòl les restes de poda, entre d’altres.